• Implants immediats post-exodoncia
  • Cirurgia d'implants guiada per ordinador
  • Implants i dentadura fixe el mateix dia
  • Implants amb cirurgia mínimament invasiva (sense talls ni sotures)
  • Implants de zirconi (lliure de metall)
  • Implants ultracurts (en cas de poca alçada d'òs)
  • Mini-implants
  • Cirurgies amb sedació
  • Implants amb tècnica ALL ON FOUR i ALL ON SIX*

Guia pràctica sobre implants per al pacient

Casos on pot conéixer més dels avantatges que li podem oferir sobre implants:

Implant unitari

Quan falta només una dent.

Implant múltiple

Quan falta més d'una dent.

Implants múltiples per a desdentats totals

Quan falten totes les dents.
Pròtesi total removible sobre boles (LOCATOR): Es col·loquen 2 implants amb un sistema d’ancoratge tipus bola i una pròtesi total que duu la femella dels ancoratges.

Pròtesi total removible sobre barra

Similar a l’anterior, però en comptes de “boles” usa una barra que pot anar sobre 2, 3, 4, o més implants.

Pròtesi fixa “híbrida”

Pròtesi total acrílica que va cargolada a 4 o 6 implants. És una alternativa econòmica quan el pacient no pot accedir a una pròtesi fixa totalment ceràmica.

Pròtesi total fixa en porcellana

És la més estètica i la qual més s’assembla a les dents naturals. Pot anar cargolada o cimentada sobre 8 o més implants.
* La tècnica a utilitzar haurà de ser valorada clínicament per al cirurgià